İmar

3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılacak imar uygulamalarında kullanılan dağıtım modülüdür.

  • Cad yapısı ile etkileşimli çalışma ,
  • Hızlı Raporlama ve Gelişmiş rapor kayıt Seçenekleri,
  • Farklı Uygulamalardan Veri Aktarım,
  • Tapu Kütüklerinden Veri Aktarımı,
  • Dinamik Dağıtım Ekranı sayesinde projenizin her aşamasında yap boz gibi değiştirebilme özelliği,
  • Varis Giriş Ekranları,
  • Otomatik DOP, KOP Dağıtma,
  • Malik Bazında Otomatik Hisselendirme ile Dağıtım,

Daha Hızlı! Daha Kolay ! Sizlerle güçleniyor ve gelişiyoruz..., Projelerinize özel çözümler için müşteri değil iş ortağımız olun.